xe đông lạnh hino

XE TẢI ĐÔNG LẠNH HINO

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 3565kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 5070 x 2000 x 1895 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 4550kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 5610 x 2010 x 1960 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 5350kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 6480 x 2120 x 2040 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 5700kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 5600 x 2180 x 2050 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 6000kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 6500 x 2160 x 2060 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 7650kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 8000 x 2340 x 2270 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 8000kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 7000 x 2320 x 2210 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 14600kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 7950 x 2320 x 2470 mm

Bảo hành:36 tháng