xe bồn hino

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 7400kg

Động cơ: Euro 5 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 4420 x 2260 x 1310 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 13440kg

Động cơ: Euro 5 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 5630/5280 x 2450 x 1510 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 14040kg

Động cơ: Euro 5 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng:6.580/6.400 x 1.920 x 1.050 mm

Bảo hành:36 tháng

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 13065kg

Động cơ: Euro 5 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng:6850/6450 x 2300 x 2300 mm

Bảo hành:36 tháng